หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
หน่วยงานภาครัฐ
 
 
  กรมการขนส่งทางบก
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หน่วยงานของสถาบันการศึกษา
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
  สถาบันยานยนต์
  มูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทนเอทานอล ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
  สมาคมขนส่งสินค้า
  บริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด
  สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ประเทศไทย จำกัด
  บริษัท สแกนเนียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Fanpage
  FACEBOOK
โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน LTMA
  โปรแกรม LTMA (Desktop only)
  สื่อการเรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม LTMA
ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (TEMS: Transportation Energy Management System)
  E-Learning ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา