หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
1 ) ช่องทางการติดต่อเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
คำตอบ
โทรศัพท์  02-345-1256, 02-345-1186, 02-345-1141                                        
โทรสาร    02-345-1258
อีเมล์  logistics.ltm62@gmail.com    
เว็ปไซต์    http://www.ltmthailand.net  และ http://www.iie.or.th

2 ) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
คำตอบ
ภายใต้การดำเนินงานโครงการ จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปให้คำแนะนำรวมถึงมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใข้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 4 ครั้งต่อแห่ง

3 ) ระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
คำตอบ
รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมใช้งานโครงการ และจัดทำรายงาน TEMS ระบบการจัดการพลังงานพลังงานในสาขาขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 62

4 ) ในการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำตอบ
ในการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา